BJP SPOKESPERSON

 

S.No. NAME ADDRESS MOBILE NO.
1 Er. Shwait Malik,MP (Rajya Sabha) C/o Rajindra Resorts, 27, Court Road,Canady Avenue, Amritsar. 99154-55555
2 Smt. Seema Sharma M.C. # 4454/2, Sui Garian Street, Patiala. 96460-43193
3 Sh. Rajat Mohindru EF- 496, Krishan NAgar, Near Madan Flour Mill Chowk, Jalandhar. Email- [email protected]; 98152-619200181-2457425 (R)
4 Sh. Amit Gosain # 167, Kidwai Nagar, Ludhiana. 98728-91700
5 Sh. Narendar Parmar Ram Nagar, Dalhosie Road, Pathankot. 94174-51632
6 Sh. Naveen Singla H. No 26, Street No. 1, New Shakti Nagar, Bathinda. 98142-50660